Futár rendelés online
Csomaginfó és futár rendelés információ

ÁSZF bestposta

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a bestposta.hu(2021.11.01-től futarcsomag.hu) weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Post Solutions Kft.

Székhely:1215 Budapest Popieluszko u.23.

Levelezési cím: 1215 Budapest Popieluszko u.23.

Képviselő neve: Hegedüs László ügyvezető

Cégjegyzék szám: 01-09-191284

Adószám: 24952152-2-43

E-mail cím: office@bestposta.hu

Telefonszám: +3670-4107777

A honlapon folytatott tevékenység

3.A honlapon folytatott tevékenység:

A bestposta.hu(2021.11.01-től futarcsomag.hu) weboldalon magyarországi futárszolgálatok (GLS, 24H Parcel, SPRINTER és Trans Pack Logisztika) csomagszállítási szolgáltatásait lehet kedvezményesen megvásárolni.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! Kivétel ez alól az a tartalom ahol a felhasználás engedélyezése külön jelölésre kerül.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap díjkalkulálási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A szolgáltatások rendszerbe sorolva találhatók meg.

A futárszolválat nevére kattintva az árkalkulációs felület látható. A felület mezői segítségével a megadott küldeményadatok(súly, méretek, utánvételi összeg) segítségével számolható a szolgáltatás díja.

A honlapon lehetőség van céges árajánlatkérésre szerződéses, díjhiteles árajánlat kérésére.

A választott szolgáltatás a mentés és fizetés gomb segítségével rendelhető meg. A megrendelés után az oldal azonnal átlép a fizetés lehetőségekhez, ahol kiválaszthatja, hogy milyen módon szeretné rendezni a szállítási költséget.A Felhasználó a megrendeléseit a fizetek menüpont segítségével ellenőrizheti, valamint itt rendezheti a korábban megrendelt, de nem fizetett szolgáltatásokat.

FIGYELEM! Amennyiben a felhasználó által megadott súlyadatok, a szolgáltató telephelyén való mérlegelés során megváltoztatásra kerülnek és ez a változás a súlykategória megváltozásával jár, akkor a szolgáltató jogosul a különbözeti díjakat kiszámlázni a felhasználó felé, amit az köteles kifizetni. Amennyiben a mérlegelés során kiderül, hogy az adott küldemény az igénybevett szállító által elvállalható legnagyobb súlyt is meghaladja és a szolgáltató büntető felárat számláz ki, akkor a felhasználó azt is köteles megfizetni. Tájékoztatásképpen ezen büntető felár GLS esetén 2500 Ft/kg, 24H Parcel esetén a megadott és a valós súly közötti díjkülönbözet!

A weboldal használatához nincsen szükség regisztrációra.


Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 1 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé, különben nem tud segíteni a szolgáltatás rövid teljesítési ideje miatt.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót legfeljebb 8 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 8 órán belül, akkor e-mailben kérheti annak pótlását. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés költségét, a megadott adatokat, a csomag egyedi azonosítószámát és a szállítást végző partner ügyfélszolgálatának elérhetőségét.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató a vásárlásról számlát állít ki, amit a megrendelés visszaigazolása után küld el elektronikus úton a megrendelőnek.

5.6. Fizetés

Azon fizetési módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít:

5.6.1. Banki átutalás

Amennyiben az utalást választja, azt a Felhasználó a saját bankján keresztül történő utalással tudja teljesíteni, az ezzel kapcsolatos esetleges költségekről a Felhasználó a számlavezető bankjánál tájékozódhat. Az utaláshoz szükséges információkat a rendelés végén a weboldalon láthatja a felhasználó.

5.6.2. Bankkártyával

A weboldalon a Barion biztonságos fizetési rendszerén keresztül

5.6.3. Banki pénztárban

A megrendelő befizetheti a szállítási költséget a Raiffeisen Bank fiókjaiban.

5.6.4. Postán

5.6.4.1 A szállítási költség befizethető a Magyar Posta összes magyarországi postahelyén. Ebben az esetben kérjük mérlegelni a postán külön fizetendő utalványdíját.

5.6.5. A költséget a címzett fizeti(utánvételből levonás)

5.6.5.1 A Post Solutions Kft. Magyarországon egyedülálló módon lehetővé teszi a hiteles szállítást, ami az utánvételből történő kiegyenlítést jelenti. Amennyiben ezt a lehetőséget kívánja választani, akkor fontos tudni, hogy minden esetben a beszedett utánvétel összegéből történik a kiegyenlítés, ezért minden esetben a megrendelő felelőssége az összeg helyes megadása. Amennyiben az utánvétel 0 Ft, de a címzett fizeti a szállítás díját, akkor azt a rendszer felszámolja és kézbesítéskor utánvételként szedi be azt a futár. A szolgáltató utólagosan nem köteles az esetlegesen elrontott rendelés módosítására, mert a lezárt szállítások után erre nincs lehetőség.Amennyiben a megrendelő hibájából a szállítási költség kiegyenlítése után Őt anyagi hátrány éri, akkor a szolgáltató annak megtértésére nem köteles!

5.7. Az utánvét kezelés menete

A csomagokhoz tartózó utánvételi összegek általánosságban véve a lent látható séma szerint kerülnek visszaküldésre. Amennyiben a rendelkezés banki vagy Barion fiókos utalásra vonatkozik, akkor a szállító cég neve mellett szereplő számú munkanap elteltével történik a kézbesítés végbemenése után. Amennyiben a megbízó úgy rendelkezik, hogy postai úton kéri vissza a pénzét, akkor
a felsorolásban szereplő munkanapokhoz még 3 munkanapot hozzá kell számolni, ami a Posta vállalt kézbesítési ideje. Fontos tudni, hogy az itt szereplő vállalási idők tájékoztató jellegűek és technikai,
valamint rajtunk kívülálló okokból módosulhatnak.

Pick Pack Pont a kézbesítés hetét követő keddi nap

GLS:2-3 munkanap

24H:5-7 munkanap

Trans Pack Logisztika: 8-10 munkanap

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A fogyasztó a szolgáltatás megrendelésének visszigazolásától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni, ha a megrendelés tárgyát képező szolgáltatás a szolgáltatónak, vagy a szolgáltató által megrendelt futárszolgálatnak felróható okból nem jött létre. Amennyiben a szolgáltatás tárgyát képező szállítási szolgáltatással kapcsolatban minőségi probléma jelentkezett, akkor elállásról nem lehet szó és a panaszvizsgálat, valamint a kártérítés az igénybevett futárszolgálat ügyfélszolgálatán keresztül igényelhető. A bestposta.hu(2021.11.01-től futarcsomag.hu) minden ilyen esetben segítséget nyújt ezen ügyfélszolgálatok elérhetőségeivel kapcsolatban.

Abban az esetben, ha a szolgáltatás a fogyasztó vagy partnere (feladó-címzett) hibájából nem jött létre(csomag mérete, súlya vagy csomagolás hiánya kizárja azt aszállításból), akkor az elállási jogával csak a Post Solutions Kft. hozzájárulásával és az általa meghatározott adminisztrációs díj megfizetése mellett élhet.
FIGYELEM! Mivel a megrendelés során a fogyasztó elektronikus úton adja meg a kért adatokat és azok előzetes ellenőrzésére semmilyen lehetőség nincsen, így a csomag felvételekor kiderülő és a küldemény szállítását kizáró ok, minden esetben a fogyasztó hibájának minősül. Ezen adminisztrációs díj bankszámlára történő díjvisszatérítés esetén 490 Ft, postai úton történő visszafizetés esetén 990 Ft. Ezen díj megfizetésére a visszafizetendő szállítási díjból történő levonással van lehetőség.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailon keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, a 6.1 pontban meghatározott adminisztrációs csökkentve.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név:Post Solutions Kft.

Képviseli: Hegedüs László ügyvezető

Levelezési cím: 1215 Budapest Popieluszko u.23.

Telefonszám: +3670-4107777

E-mail cím: office@bestposta.hu(2021.11.01-től futarcsomag.hu)

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (telefonon) közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Bírósági eljárás kezdeményezése

>8. Egyéb

8.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

8.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.05.01

Módosítva (5.1 figyelmeztetés): 2015.10.06

Módosítva (Fizetési módok): 2016.04.01